Информация за продукта

Състав:
Можете да намерите повече информация за продукта като използвате функцията за търсене на продукти на Henkel.
Дозировка:
5 мл. в 5 л. вода за максимален ефект при отстраняването на мазнини.
Информация за околната среда:
Всички повърхностно-активни вещества са бързо и лесно биоразградими (OECD-тест 301). Материалът на бутилката (PET) може да се рециклира.
Забележки:
Дръжте почистващите препарати далеч от деца. Ако нещо попадне в очите, веднага изплакнете с вода. При случайно поглъщане, потърсете лекарска помощ.